El Huerto en tu Mano

El Huerto en tu Mano són microbrots vius, que vénen amb la seva parcel·la de terra. És un pas més enllà en l’esforç per apropar-vos el nostre hort a la vostra taula... literalment! Els millors brots vius de Can Garús formen part d’aquesta gamma. Més frescos i carregats de nutrients que aquests brots vius, impossible!
 

El huerto en tu Mano

( Articles)